1. Organizační zajištění akcí může provádět jen registrovaný uživatel pro jím dřive pořízené akce.
2. Více o organizačním zabezpečení akce viz FAQ OZA
-

Přihlašovací jméno

Heslo